Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Regeling voor dossierinzage Over de Ombudsman

“Samen met alle belanghebbenden werken wij aan een steeds beter functionerende overheid waar iedereen maximaal vertrouwen in kan hebben.”

Regeling voor dossierinzage

Personen die een klacht hebben ingediend (of hun gemachtigden) kunnen op verzoek het eigen dossier inzien. Derden mogen ook een verzoek indienen om een dossier in te zien; er zal dan worden gekeken of, en zo ja in hoeverre, inzage mogelijk is. Wanneer een dossier gegevens bevat waar een betrokkene geen recht op heeft dan worden deze voor de inzage verwijderd.

De manager Dienstverlening en Bedrijfsvoering bepaalt of er recht op inzage bestaat. Voor meer informatie omtrent dossierinzage raadpleegt u de Regeling Dossierinzage. Voor het maken van een afspraak neemt u contact met ons op.