Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Privacyregeling Over de Ombudsman

“Samen met alle belanghebbenden werken wij aan een steeds beter functionerende overheid waar iedereen maximaal vertrouwen in kan hebben.”

Privacyregeling

Veel van de gegevens die Ombudsman Metropool Amsterdam verwerkt - zoals naam- en adresgegevens, e-mailadressen, burgerservicenummers - zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp omschrijft hoe deze gegevens moeten worden bewaard, geordend en gebruikt om de privacy van burgers beter te waarborgen.

Alleen noodzakelijke persoonsgegevens
Ombudsman Metropool Amsterdam registreert persoonsgegevens op grond van de uitvoering van onze wettelijke taak, het behandelen van klachten. Wij vragen uitsluitend om die gegevens die hiervoor strikt noodzakelijk zijn.

Meer informatie en klachten
Voor meer informatie omtrent vernietiging van persoonsgegevens, bijhouden van websitebezoek en inzage in uw persoonsgegevens, raadpleegt u onze uitgebreide Privacyregeling. Heeft u een klacht over hoe wij zijn omgegeaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u gebruik maken van onze interne klachtenregeling of u wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.