Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Over de Ombudsman Over de Ombudsman

“Samen met alle belanghebbenden werken wij aan een steeds beter functionerende overheid waar iedereen maximaal vertrouwen in kan hebben.”

Klachten over de overheid oplossen

Ombudsman Metropool Amsterdam is een overheidsdienst die als taak heeft om onbehoorlijke en ontoereikende dienstverlening van de gemeentelijke overheid waar nodig te herstellen en waar mogelijk te voorkomen.

Wanneer u niet tevreden bent met de dienstverlening van (een van) de gemeenten die bij ons zijn aangesloten – bijvoorbeeld omdat ook na bezwaar een parkeerboete gehandhaafd blijft, een uitkering wordt stop gezet of omdat niet naar u wordt geluisterd – kunt u een klacht indienen.

Onafhankelijk en aan niemand ondergeschikt

Arre Zuurmond, de ombudsman van de metropool Amsterdam, en zijn plaatsvervangster en Kinderombudsman Amsterdam Anne Martien van der Does zijn benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn volledig onafhankelijk van de gemeentelijke overheid en aan niemand ondergeschikt. Wat zij kunnen en mogen doen, is vastgelegd in de verschillende codes & regelingen.