Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Nieuwe start

Een  jongeman, die al vijf jaar op straat leefde, belde ons in paniek op. Het UWV had zijn uitkering beëindigd omdat hij geen vast woonadres had. Met het briefadres dat hij via de Diaconie had gekregen kon hij zich opnieuw laten registreren in de Basisregistratie Personen. Maar toen hij een dag later met het UWV belde om zijn postadres door te geven, ontstond er een akelige discussie aan de telefoon.

De man, die inmiddels in ernstige geldnood verkeerde, begreep uit het gesprek dat zijn uitkering niet kon worden hervat en ontstak in woede. De medewerker aan de andere kant van de lijn beëindigde vervolgens het gesprek. Een dag later werd de man gebeld door de leidinggevende van de UWV- medewerker. Die sprak hem aan op zijn gedrag aan de telefoon maar over het uitkeringsprobleem waar het allemaal om was begonnen wilde hij niet praten.

 

Toen ik navraag deed bij het UWV bleek er overigens helemaal geen probleem te zijn. De uitkering van de man kon wel degelijk worden hersteld. Het was alleen niet mogelijk om dat onmiddellijk na een telefoontje te doen. Hiervoor was een bericht van de gemeente nodig. De uitkering werd dan ook met terugwerkende kracht hersteld. De man bood het UWV excuses aan voor zijn boze woorden en het UWV accepteerde die. Helaas betekende de hernieuwde registratie nog niet het eind van zijn problemen. Doordat oude schuldeisers hem ook weer wisten te vinden stroomde zijn postbus al snel vol met rekeningen, boetes en dreigbrieven.

 

Ik heb de zaak van deze man opgepakt om samen met de gemeente op zoek te gaan naar praktische oplossingen voor mensen in soortgelijke situaties. Eerst gingen we na hoe zijn schulden opgelost konden worden. Met sommige overheden viel een soepele afbetalingsregeling te treffen. Doordat de man hard heeft gewerkt om zijn schulden te stabiliseren wordt zijn loonbeslag hopelijk binnenkort opgeheven. Ook kan hij zijn gezondheidsproblemen gaan aanpakken omdat hij een zorgverzekering kon aanvragen op zijn postadres. Het vinden van een huisarts op basis van een briefadres bleek overigens niet eenvoudig. De toelating van patienten verloopt immers via postcodes.

 

Inmiddels heeft de man tijdelijk onderdak gevonden. Daarmee krijgt hij rust, waardoor hij hopelijk meer tijd en ruimte ontstaat om een baan te vinden. Ik heb veel bewondering voor deze man en zal me tot het uiterste inspannen om voor alle daklozen een overheid na te streven die hen helpt hun leven weer op orde te krijgen. Iedere dakloze die dat wil moet toch een nieuwe start kunnen maken? Zonder afgeschrikt te worden door de onoverzienbare bergen aan bureaucratische belemmeringen. Dat hun situatie nu soms zo uitzichtloos is, is iets waar ik me niet bij neer kan leggen.