Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Alsnog kwijtschelding voor motorliefhebber

Een man is in het bezit van een motor. In 2007 koopt hij via Marktplaats voor  € 70  een motorframe (met kenteken) om aan te klussen. Ieder jaar dient hij bij de Amsterdamse belastingdienst een verzoek om kwijtschelding van gemeentebelastingen in. Die worden  altijd door Belastingen gehonoreerd. Maar in 2011 wijst de Belastingen zijn kwijtscheldingsverzoek ineens af omdat hij  twee motorvoertuigen bezit.

Volgens de Belastingdienst kan de  waarde van één motorvoertuig vrijgesteld  worden, maar de waarde van het tweede voertuig wordt wel volledig als vermogen gezien. Dat zou kwijtschelding in de weg staan. In het jaar 2012 wordt echter wel weer kwijtschelding aan de man verleend. Maar over de jaren 2013, 2014, 2015 weer niet. Belastingen deelt de man  mee dat de kwijtschelding van 2012 op een foutje gebaseerd is en dat hij dat jaar dus gewoon geluk heeft gehad. De man  ging telkens tegen de  afwijzing in administratief beroep waarbij hij telkens aangaf dat de tweede motor slechts uit een frame bestond, zonder noemenswaardige waarde. In 2015 ontstaat er een discussie met Belastingen. Een sociaal raadsvrouw neemt contact op met de beoordelaar en de beoordelaar laat haar weten dat de man een aankoopbewijs van het frame dient te overleggen. Dat doet de man, maar vervolgens wijst Belastingen het beroep af, zonder zelfs maar naar het aankoopbewijs te kijken. De man vraagt de ombudsman om hulp. Die vraagt, onder  andere na een gesprek met de directeur van Belastingen, om het dossier te herzien. Belastingen concludeert na herziening dat in dit geval de Leidraad Invordering Belastingen gemeente Amsterdam niet op de juiste wijze is geïnterpreteerd. Belastingen had niet uitsluitend op grond van het feit dat de man een tweede voertuig bezat, mogen afwijzen. De waarde van het tweede voertuig had in ogenschouw moeten worden genomen bij het bepalen van het vermogen van de man. De man krijgt alsnog kwijtschelding  over de jaren 2011, 2013, 2014 en 2015. De directeur van Belastingen zal er op toezien dat in soortgelijke gevallen op dezelfde manier zal worden gehandeld. De ombudsman sluit het dossier.