Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Onduidelijkheid over Jeugdsportfonds

Een alleenstaande moeder met een bijstandsuitkering is op zoek naar vergoeding van de sportlessen voor haar tienerzoon. Ze wil daarvoor aanspraak maken op het Jeugdsportfonds (JSF) Amsterdam. Ze heeft dit in 2014 geprobeerd via de gymleraar van haar zoon, maar het duurde zo lang voor het rond was, dat haar zoon te laat was voor de start van de sportlessen.

Als zij zelf naar het fonds mailt, laat het fonds haar weten dat slechts een intermediair een aanvraag kan doen, bijvoorbeeld een hulpverlener, huisarts of gymleraar. De enige die in hun geval in aanmerking komen zijn de huisarts en de gymleraar. De gymleraar ziet het niet zitten en de huisarts zegt geen aanvraag te kunnen doen. De huisarts verwijst moeder naar het WMO-loket. Ze komt met haar vraag uit bij Werk, Participatie en Inkomen (WPI). WPI stelt dat ze eerst de scholierenvergoeding (SV) moet benutten en pas daarna een beroep op het Jeugdsportfonds kan doen. Moeder kan dit echter nergens in de voorwaarden op internet terugvinden. Zij komt zo niet verder en stuurt een mail naar de ombudsman.

De ombudsman zoekt na dat de scholierenvergoeding gebruikt kan worden voor schoolkosten, cultuur en sportactiviteiten. Echter als de moeder het nu voor sport gebruikt, komt ze mogelijk aan het eind van het schooljaar niet uit met de kosten voor schoolactiviteiten. Het Jeugdsportfonds is een particulier initiatief dat wordt gesponsord door de gemeente in het kader van het armoedebeleid. De ombudsman vraagt aan WPI hoe het nu zit met de voorwaarden en hoe de jongen in aanmerking kan komen voor het fonds. Daarop laat het Jeugdsportfonds de ombudsman weten dat het jeugdsportfonds de scholierenvergoeding buiten beschouwing laat. De ouder-en kindadviseur, die iedere school heeft, kan als intermediair een aanvraag indienen. Dat kan via de site en is simpel en snel te regelen. De ombudsman geeft dit aan de moeder door.  Een medewerker van de ombudsman  bespreekt de zaak met een beleidsadviseur van WPI. Deze legt uit dat de gemeente wil voorkomen dat er scholierenvergoeding over blijft, doordat in de plaats daarvan een aanvraag bij het JSF is gedaan. Uit deze casus blijkt echter dat het standpunt van WPI dat de scholierenvergoeding een voorliggende voorziening is, verwarrend is en er juist toe kan leiden dat cliënten uiteindelijk niet beide voorzieningen kunnen benutten. WPI heeft hier aandacht voor. De wens van WPI is vooral dat alle scholieren uit een gezin met een inkomen tot 120% van het minimumloon de scholierenvergoeding volop gebruiken.