Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Bloemetjes voor schoner Roeterseiland

De ombudsman wil een bloemetje aanbieden aan mensen die sportief en oplossingsgericht aan de slag gaan met klachten.  Daarmee leveren ze immers een bijdrage aan een mooiere stad en een betere samenleving. Op 26 oktober werden de omgevingsmanager van het Roeterseiland van de UvA, de accountmanager studentenhuisvesting van De Key en de winkelmanager van de Albert Heijn in de Sarphatistraat door een buurtbewoonster en Arre Zuurmond in het zonnetje gezet. Dankzij hun inspanningen ziet de omgeving van de campus er weer een stuk aantrekkelijker uit.

De buurtbewoonster stoorde zich al geruime tijd aan de vervuiling op straat en de overlast van fietsen rond het Roeterseiland. In deze buurt wonen en studeren veel (internationale) studenten voor een kortere periode. Als ze vertrokken belandde hun inboedel vaak op straat. Ook was er veel zwerfvuil in de omgeving, met name in de Sarphatistraat ter hoogte van de Albert Heijn. De duizenden fietsen die overal werden neergezet, behalve in de daarvoor bestemde ondergrondse fietsenstalling, zorgden ook voor veel overlast. De vrouw kaartte deze kwesties aan bij Stadsdeel Centrum, de UvA en De KeyUVA resize (verhuurder van studentenkamers in de buurt) maar stapte naar de ombudsman omdat ze dacht dat haar klachten onvoldoende serieus werden opgepakt. Uit navraag van de ombudsman bleek echter dat verschillende partijen al druk bezig waren om de overlast te beperken. De UvA, die zelf verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de Roeterseilandcampus, heeft maatregelen genomen om zwerfvuil terug te dringen en de studenten ertoe te bewegen om hun fiets in de stalling te zetten.

 

Woningcorporatie De Key liet weten dat overlastklachten over studentenhuisvesting in dit gebied kunnen worden gemeld bij de beheerders van de drie betreffende panden. Ook werd het probleem van de gedumpte huisraad aangepakt. Dit werd veroorzaakt doordat vertrekkende studenten hun woningen voor een bepaalde datum leeg en schoon moeten opleveren. Omdat die dagen vaak niet samenvielen met de vaste vuilophaaldag door de gemeente bleef het vuilnis soms dagen liggen. De Key verwijdert voortaan zelf al het afval op de vertrekdagen en slaat dit zo nodig op tot de eerstvolgende ophaaldag.

 

De rommel rond de Albert Heijn was voor Keij resizeeen deel te wijten aan de werkzaamheden aan de gevel waardoor de omgeving rond de winkel onoverzichtelijker was. Het personeel van de winkel houdt de stoep nu zoveel mogelijk schoon. Overigens zijn de studenten niet de enige boosdoeners, ook leerlingen van nabijgelegen middelbare scholen gooien van alles op straat.

De omgeving van de campus ziet er door alle acties beduidend netter uit. De buurtbewoonster en de ombudsman waren hier zo blij mee dat ze de betrokkenen spontaan een bloemetje aanboden. Dit gebaar werd door iedereen zeer op prijs gesteld.