Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Wachttijden bij eerste inschrijving

Bart neemt contact op met de ombudsman omdat hij van de gemeente verneemt dat zijn verloofde, Lina -een uit Iran afkomstige studente die in augustus naar Amsterdam is verhuisd- pas in oktober bij de gemeente terecht kan om zich te laten inschrijven. Dit levert allerlei problemen op, bijvoorbeeld  bij het aanvragen van een Burgerservicenummer, een ziektekostenverzekering of een OV-jaarkaart voor studenten.

Het stel kan wel eerder bij het stadsloket terecht maar daar krijgen ze te horen dat de inschrijving zo’n tien werkdagen in beslag zal nemen. Dat is vooral vervelend omdat Lina in Brabant gaat studeren en dus flinke reiskosten moet maken zolang ze geen OV heeft. De ombudsman vraagt Dienstverlening of het mogelijk is om haar sneller in te schrijven. Dat blijkt gelukkig mogelijk. Twee dagen later wordt ze alsnog ingeschreven. Daarmee is de klacht voor Lina en Bart verholpen.

De betreffende afdeling bij Dienstverlening verwerkt inschrijvingen van burgers die zich voor het eerst in Nederland vestigen en in Amsterdam gaan wonen of voorheen als Vertrokken Onbekend Waarheen stonden geregistreerd. Ook kunnen burgers hier een aanvraag voor naturalisatie indienen.  De ombudsman ontving de afgelopen tijd meerdere klachten over aanzienlijke wachttijden bij deze afdeling. Hij vindt deze ontwikkeling zorgelijk. Zonder inschrijving kunnen deze mensen immers geen verblijfsvergunning of Burgerservicenummers aanvragen waardoor zij niet kunnen werken, zich niet kunnen verzekeren, en geen aanspraak kunnen maken op andere sociale voorzieningen. De ombudsman blijft de ontwikkelingen rond de inschrijvingen daarom scherp in de gaten houden.