Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Maandenlang zonder inkomen door moeizaam aanvraagproces

Albert heeft geen inkomen en wil om die reden een uitkering aanvragen op grond van de Participatiewet. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot.

De sociale dienst houdt ten eerste een aanmeldingsdatum aan van 3 maanden na zijn eerste melding in juli. Vervolgens krijgt Albert een bevestiging en uitnodigingsbrief zonder datum en tijdstip. Wanneer hij hierover contact opneemt met de sociale dienst ontvangt hij een nieuwe uitnodigingsbrief. Albert kan die dag echter onmogelijk komen en zegt de vervolgafspraak tijdig af. De sociale dienst stelt dat dit bericht nooit bij hen is aangekomen en dreigt de aanvraag buiten behandeling te stellen. Vanwege het aantal stukken dat door de sociale dienst gevraagd wordt, besluit Albert deze op een cd-romĀ  in te leveren bij de balie. Tot zijn verbazing retourneert de sociale dienst deze cd-rom in een gescheurde envelop en zonder enige uitleg. Albert besluit de stukken dan maar in een grote envelop bij de balie in te leveren. Omdat Albert bang is dat de stukken op de afdeling kwijtraken, vraagt hij om een ontvangstbewijs. De baliemedewerker weigert hem deze echter mee te geven. Niet lang daarna blijkt dat zijn angst gegrond is geweest. Albert ontvangt een brief waarin de gemeente om dezelfde stukken vraagt. Het is november als de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld, omdat de stukken niet zouden zijn ontvangen. Inmiddels verkeert Albert in broodnood. Hij zit diep in de schulden en omdat hij zijn huur niet kan betalen vreest hij uit zijn huis gezet te worden. Albert wil daarom graag een afspraak met zijn casemanager bij de sociale dienst . Ondanks herhaalde pogingen lukt het hem niet om met zijn casemanager in contact te komen en zijn situatie uit te leggen. Tot overmaat van ramp wijst de sociale dienst zijn aanvraag om een voorschot zonder enige motivering af. Albert is radeloos en wendt zich ruim vier maanden na zijn eerste aanvraag tot de ombudsman. De ombudsman intervenieert en vraagt de gemeente om uitleg. De sociale dienst nodigt Albert direct uit voor een gesprek. Op basis hiervan kent de sociale dienst hem een voorschot toe. Albert laat de ombudsman weten dat hij is uitgenodigd voor vervolggesprekken met de sociale dienst. Hij heeft er vertrouwen in dat de kwestie wordt opgelost.