Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Eindrapportage bemiddeling tijdelijke terrasuitbreiding

Eind mei 2020 heeft de gemeente besloten horecagelegenheden toe te staan om tot eind oktober 2020 openbare ruimte als terras te gebruiken om hen tegemoet te komen na de maanden waarin zij vanwege de uitbraak van het coronavirus gesloten waren.

Hiervoor kan een vergunning worden aangevraagd die snel en ruimhartig wordt beoordeeld. Een groot aantal ondernemers heeft een aanvraag ingediend. Deze werden in ruime mate toegekend.

Belanghebbenden kunnen tegen de tijdelijke vergunning bezwaar indienen en daarnaast is de ombudsman gevraagd een snelle bemiddeling te bieden bij onenigheid tussen ondernemer en buurtbewoners rond de tijdelijke terrasuitbreiding.

De ombudsman heeft van begin juni tot medio augustus 30 meldingen behandeld. Dit is op het totale aantal uitbreidingen en het totale aantal horecaoverlastmeldingen relatief weinig. Deze zaken kunnen echter in een bredere context worden geplaatst. Daarom willen wij onze ervaringen en aanbevelingen nu met de gemeente delen, zodat waar nodig en mogelijk aanpassingen gedaan kunnen worden voor de tweede helft van de tijdelijke uitbreidingsperiode, die tot en met 31
oktober duurt.