Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 2 2019 Waternet

In het twee kwartaal van 2019 ontving de ombudsman 7 verzoeken tot onderzoek. 6 verzoeken hadden betrekking op de afdeling Aansluiting, Verbruik & Inning en 1 op de afdeling Planadvies. Dit is een laagterecord aangezien het gemiddelde de laatst jaren op zo’n 15 verzoeken per kwartaal lag.