Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Almere derde en vierde kwartaal 2018

Voor u ligt de rapportage over de betrokkenheid van de Ombudsman bij de gemeente Almere in het derde en vierde kwartaal van 2018. In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de actualiteiten van het laatste half jaar van 2018. Het geeft het een cijferoverzicht van het aantal binnengekomen verzoeken afgelopen jaar en een overzicht van de rode draden die volgen uit deze binnengekomen verzoeken. Tot slot geeft deze rapportage de samenvattingen van de afgesloten zaken gedurende het laatste half jaar.

Anders dan de vorige rapportage heeft de Ombudsman besloten om deze rapportage alleen een overzicht te geven van de afgesloten zaken en niet de binnengekomen zaken. Zo is de rapportage korter (en dus overzichtelijker) en tevens wordt voorkomen dat een zaak verschillende keren terugkomt terwijl nog niet duidelijk is wat er precies zal gebeuren. Voor inhoudelijke informatie over lopende dossiers kan contact worden opgenomen met de Ombudsman of de klachtencoördinator van de gemeente.