Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam nr. 1 2019 Waternet

In het 1e kwartaal 2019 ontving de ombudsman 16 verzoeken tot onderzoek. 15 verzoeken hadden betrekking op de afdeling Aansluiting, Verbruik & Inning en 1 op de afdeling Belastingen. 12 verzoeken hadden betrekking op het feit dat Waternet met zijn klanten heeft gecommuniceerd dat met ingang van 1 januari 2019 € 1,50 in rekening wordt gebracht voor per post verstuurde (papieren) facturen. Uit onderzoek van de ombudsman is gebleken dat Waternet dit onhandig heeft gecommuniceerd. Waternet voldoet aan de opdracht om de in rekening gebrachte kosten transparant te maken. Waternet heeft berekend dat het € 1,50 kost om een factuur per post te versturen. Klanten van Waternet kunnen deze kosten besparen als
men akkoord gaat met automatische incasso en de facturen digitaal wil ontvangen.

Voor 1 januari 2019 zaten de kosten ‘verstopt’ in de factuur. De ombudsman heeft Waternet gevraagd een oplossing te vinden voor diegenen – veelal ouderen – die geen pc/internet hebben en die hun facturen niet digitaal kunnen ontvangen. Waternet is hier nog mee bezig.