Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Ombudsman publiceert rapport over Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA)

De ombudsman heeft op verzoek van een groep gepensioneerde brandweerlieden onderzoek gedaan naar aanleiding van uitspraken van de brandweercommandant in een radio interview eind april 2018. In dit interview doet de commandant uitspraken over de cultuur die hij in juni 2016 bij zijn aantreden bij de brandweer aantrof.

De oudgedienden dienen hierover een klacht in bij het Veiligheidsbestuur, maar zijn het niet eens met de wijze waarop het Veiligheidsbestuur hun klacht afhandelt. Zij wenden zich vervolgens tot de Ombudsman Metropool Amsterdam. In de reactie van het Veiligheidsbestuur wordt volgens de gepensioneerde brandweerlieden het beeld in stand gehouden dat tot hun groep behorende oud-OR leden iets te verwijten valt.

De ombudsman besluit naar aanleiding van een vooronderzoek, de ontstane maatschappelijke onrust én het belang van goede brandweerzorg, tot nader onderzoek. Dit resulteert op 3 juli 2019 in een rapport, waarin naast een analyse van feiten, de klacht ook wordt bezien in de bredere context van een reeds langer durend conflict tussen de Korpsleiding en brandwachten binnen het korps.

Brandweerzorg is van groot maatschappelijk belang; het rapport sluit daarom af met een aantal aanbevelingen aan het Veiligheidsbestuur. De ombudsman hoopt met deze rapportage dit maatschappelijke belang een goede dienst te bewijzen.