Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwalitatief onderzoek naar verbetering handhaving

Lars van Oostenbrugge, student Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam, heeft in het kader van zijn stage bij Ombudsman Metropool Amsterdam, een kwalitatief onderzoek gedaan naar het verbeteren van handhaving op het gebied van drukte en overlast in de binnenstad van Amsterdam.

Doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in het huidige beleid van handhaving op de complexe vraagstukken drukte en overlast in de binnenstad van Amsterdam. Daarbij werd ook in kaart gebracht hoe de uitvoerders van het beleid, (o.a. handhavers van de gemeente Amsterdam, afdeling Handhaving & Toezicht) en de professionals van de Ombudsman Metropool Amsterdam, het huidige beleid en de uitvoering beoordelen, en welke eventuele verbeterpunten er mogelijk zijn.

Het volledige stageverslag kan worden gelezen via de pdf link