Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Ombudsman publiceert Wallenrapport

In de Amsterdamse binnenstad wordt de publieke ruimte zo overmatig geëxploiteerd dat de bewoners en liefhebbers van de stad het nakijken hebben. Dat constateert Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond in zijn rapport Feesten of Beesten? deel 3. De ombudsman heeft vastgesteld dat de gemeente al een flink aantal maatregelen heeft getroffen. Om het tij definitief te keren moeten er fundamentele discussies worden gevoerd over het imago en de toekomst van de stad. Ook zijn er nog aanvullende, meer innovatieve maatregelen te treffen.

Zuurmond verbleef gedurende vier maanden vijf nachten per week op de Wallen en constateerde meerdere complexe problemen op het gebied van vervuiling, overlast, massatoerisme, dak- en thuislozen, sekswerk, drugs en criminele ondermijning. Bewoners storen zich terecht aan vuil, lawaai en wangedrag in de openbare ruimte. Maar vooral ook aan het feit dat hier onvoldoende tegen wordt opgetreden en dat zij zich niet door de gemeente gehoord voelen.

“Bewoners krijgen vaak te horen dat ze dan maar niet in een grote stad hadden moeten gaan wonen, maar het zijn geen kleingeestige zeurpieten. Het zijn juist mensen die van Amsterdam en het stadsleven houden en culturele rijkdom en diversiteit omarmen. Mensen die hechten aan de Amsterdamse tolerantie waardoor iedereen in Amsterdam kan zijn wie hij of zij wil zijn. Ze vechten tegen uitwassen waarvan ze vrezen dat die het mooie karakter van Amsterdam bedreigen”, aldus Zuurmond.

De burgemeester heeft inmiddels een flink aantal maatregelen voor het gebied genomen maar om de overlast structureel terug te dringen moeten de problemen volgens de ombudsman op drie fronten tegelijkertijd aangepakt worden. Allereerst door de capaciteit en effectiviteit van handhaving en controle te vergroten. Daarbij gaat het niet alleen om inzet van extra mankracht maar vooral ook om innovaties door betere benutting van technische en digitale mogelijkheden. 

Daarnaast moet de gemeente actief samenwerken met andere betrokken instanties in op uitvoering gerichte projecten. Te denken valt aan de Rijksbelastingdienst, het UWV, de Kamer van Koophandel en woningcorporaties. Maar ook door gebruik te maken van de inzichten van andere steden die met dezelfde problematiek kampen, innovatieve krachten binnen de samenleving en slimme voorbeelden van integrale aanpak in andere sectoren.

Ook zal Amsterdam zich moeten bezinnen op fundamentele vragen als ‘Van wie is de stad  eigenlijk?’ en ‘Wat voor stad willen we zijn, in de toekomst?’ Hiervoor zal Amsterdam een toekomstvisie moeten ontwikkelen die richtinggevend is voor de lange termijn. Arre Zuurmond: “Dit vergt veel debat, discussie en reflectie".

Voorafgaand aan het definitieve rapport publiceerde de ombudsman een conceptversie van het rapport. Hierover heeft hij op 13 januari 2019 in De Balie een verdiepingsgesprek gevoerd met de burgemeester en een aantal bewoners en experts. Deze bijeenkomst, getiteld “Amsterdam De Stad Waar Alles Kon” is hier terug te zien. Het definitieve rapport leest u in de pdf link.  De ombudsman heeft over zijn ervaringen op de Wallen tevens de korte documentaire Urban Jungle gemaakt. Deze kunt u hier zien.