Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 4 2018 Waternet

In het 4e kwartaal 2018 ontving de Ombudsman 14 verzoeken tot onderzoek. 9 verzoeken hadden betrekking op de afdeling Aansluiting, Verbruik & Inning, 2 op de afdeling Planadvies en Vergunningen, 2 op de afdeling Drinkwater en 1 op de afdeling Watersysteem.

Het gemiddeld aantal verzoeken per kwartaal ligt de laatste jaren op 16. Het aantal verzoeken in Q4 van 14, lag daar dus 2 onder. In 6 verzoeken hadden verzoekers nog niet de voorliggende klachtenprocedure van Waternet doorlopen of was Waternet anderszins eerst nog aan de beurt om te reageren. In 3 zaken was de ombudsman niet bevoegd omdat de klacht over beleid ging.