Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 3 2018 Waternet

In het derde kwartaal 2018 ontving de ombudsman 19 verzoeken tot onderzoek. 9 verzoeken hadden betrekking op de afdeling Aansluiting, Verbruik & Inning, 8 op de afdeling Belastingen en 2 op de afdeling Klantenservice.

Het gemiddeld aantal verzoeken per kwartaal ligt de laatste jaren op 16. Het aantal verzoeken in Q3 lag daar dus net iets boven. In 3 verzoeken hadden verzoekers nog niet de voorliggende klachtenprocedure van Waternet doorlopen of was Waternet anderszins eerst nog aan de beurt om te reageren.