Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Burgemeester en ombudsman bespreken Wallenrapport

Op zondagavond 13 januari vond in De Balie een gesprek plaats met burgemeester Femke Halsema over de uitkomsten van het  Wallenonderzoek van ombudsman Arre Zuurmond. Tijdens deze bijeenkomst, onder leiding van Youri Albrecht, werd uitgebreid ingegaan op de zeven complexe, met elkaar samenhangende problemen die de ombudsman in zijn conceptrapport over de Amsterdamse binnenstad heeft geconstateerd.

Tijdens het gesprek kwamen ook andere (ervarings)deskundigen aan het woord. Marcel Dellebeke (jurist) sprak over zijn ervaringen als bewoner van de Wallen, Walther Ploos van Amstel (lector Citylogistiek HvA) belichtte de Amsterdamse mobiliteit. Journalist en auteur Jan Tromp vertelde over  de geldstromen rondom harddrugs in Amsterdam.

De gemeente heeft inmiddels een flink aantal maatregelen genomen om de problematiek aan te pakken, maar er zijn ook maatregelen voor de langere termijn noodzakelijk. De ombudsman zal alle relevante reacties op zijn bevindingen verwerken in een definitieve versie van zijn Wallenrapport. Dit zal naar verwachting eind februari 2019 verschijnen.

Bekijk hier de podcast van het reflectiegesprek “De Stad waar alles kon.”