Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Amstelveen 2018 - Q2

Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage van 2018, van de Ombudsman Metropool Amsterdam over de gemeente Amstelveen.

Deze  rapportage geeft onder andere inzicht in de zaken die in het tweede kwartaal van dit jaar bij de ombudsman zijn binnengekomen. In iedere kwartaalrapportage worden de ingekomen zaken beschreven, wordt er kort ingegaan op de kwartaalcijfers en de interventies die daaruit volgden, als ook de actualiteiten en de rode draden die de ombudsman heeft gesignaleerd in die periode.

Het doel van de rapportage is om alle betrokkenen (burger, ondernemers, bestuur, politiek en ambtenaar) inzicht te geven in de werkzaamheden van de ombudsman en zijn constateringen.