Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Halfjaarrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Belastingen, Amsterdam 01-01-2018 tot 31-06-2018

Dit is de rapportage van de Ombudsman Metropool Amsterdam (ombudsman) over  Belastingen over het eerste half jaar van 2018. Hiervoor  verscheen een rapportage over het hele jaar 2017.

 

Naar aanleiding van de jaarrapportage over 2017 heeft op 24 april 2018 overleg plaatsgevonden op het kantoor van de ombudsman tussen de directeur van Belastingen, de ombudsman en de betrokken wederzijdse medewerkers. Ter versteviging van de onderlinge contacten en het maken van verdere (werk)afspraken zijn intussen over en weer werkbezoeken afgelegd. Tijdens deze werkbezoeken is kennis gemaakt  met alle aanwezige medewerkers van de afdeling Kwijtschelding en de medewerkers van de ombudsman. De inhoudelijke verslaglegging van de bezoeken die over en weer zijn geaccordeerd is verwerkt in deze rapportage.