Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 2 2018 Waternet

In het tweede kwartaal van 2018 ontving de ombudsman 16 verzoeken tot onderzoek. 7 verzoeken hadden betrekking op de afdeling Aansluiting, Verbruik & Inning, 6 op de afdeling Belastingen, op de afdeling Afvalwater, 1 op de afdeling Klantenservice en 1 op de afdeling Planadvies en Vergunningen.

Het gemiddeld aantal verzoeken per kwartaal ligt de laatste jaren op 15. Dat komt vrijwel overeen met het aantal verzoeken tot onderzoek in 2018 Q2. In 4 van de 16 verzoeken hadden verzoekers nog niet de voorliggende klachtenprocedure van Waternet doorlopen of was Waternet anderszins eerst nog aan de beurt om te reageren.