Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Almere eerste een tweede kwartaal 2018

Voor u ligt de rapportage die de werkzaamheden van de ombudsman over het eerste half jaar van 2018 weergeeft. Deze rapportage geeft inzicht in de zaken die in de eerste twee kwartalen zijn binnengekomen en afgehandeld, de rode draden die hier uit zijn af te leiden en de overige actualiteiten.

Normaliter rapporteert de ombudsman de klachten en werkzaamheden per kwartaal aan de gemeente Almere. Omstandigheden, waaronder de waan van de dag, maar ook de lange doorlooptijden binnen bepaalde dossiers in Almere, hebben tot het besluit geleid om het eerste half jaar in één rapportage uit te werken. Het aantal rode draden die zich in zowel het eerste als tweede kwartaal voordeden heeft ook bijgedragen aan dit besluit.

Allereerst zal de rapportage kort stilstaan bij de actualiteiten van het afgelopen half jaar. Daarna volgt een overzicht van de cijfers van het aantal binnengekomen klachten. Er zal tevens een overzicht gegeven worden of de binnengekomen verzoeken een eerste- of tweedelijns klacht betreffen. In hoofdstuk vier zullen de rode draden worden toegelicht die de ombudsman signaleert uit de verzoeken die zijn binnengekomen. Daarna zal middels een overzicht van alle binnengekomen en afgesloten zaken inzichtelijk worden gemaakt welke acties de ombudsman heeft ondernomen.