Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage rve Participatie 3e kwartaal 2017

Deze rapportage bevat een overzicht van de verzoeken van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (rve) Participatie. De rve Participatie is onderdeel van Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Deze rve is onderverdeeld in de afdelingen, Activering, Intake en Beleid Werk en Inkomen.

Het aantal ingekomen verzoeken over de rve Participatie is gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal; van o naar 4 verzoeken. De verzoeken gaan alle vier over de afdeling Activering. Gelet op de klachtelementen constateert de ombudsman dat verzoekers het gevoel hebben dat zij geen hulp krijgen en dat er geen rekening wordt gehouden met hun persoonlijke omstandigheden. De ombudsman constateert, gelet op de feiten dat een en ander klopt maar concludeert dat WPI in deze gevallen geen onbehoorlijk handelen verweten kan worden. De ombudsman vindt wel dat WPI goed en duidelijk aan de verzoeker moet uitleggen waarom en op welke wijze is gehandeld.