Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage rve Werk 3e kwartaal 2017

Deze rapportage bevat het overzicht van de verzoeken van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (rve) Werk. De rve Werk is onderdeel van Werk, Participatie en Inkomen (WPI) De rve Werk is vervolgens weer onderverdeeld in vier afdelingen: Koers naar Werk, Werk en Opleidingen Jongeren, Amsterdam Werkt! en het Werkgeversservicepunt.

Het aantal binnengekomen verzoeken over de rve Werk blijft laag. Dit kwartaal is er 1 verzoek binnen gekomen. Gelet op de vorige kwartalen is er een dalende trend te zien. Gelet op de vorige kwartalen vindt de ombudsman het eveneens goed om te zien dat er dit kwartaal geen verzoeken zijn binnen gekomen over de afdeling Amsterdam Werkt!