Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool inzake Gemeente Almere 4e kwartaal 2017

Voor u ligt de vierde en laatste kwartaalrapportage van het jaar 2017 van de gemeente Almere. Wat opvalt is dat dit laatste kwartaal het aantal klachten weer gestegen is en tevens ook het hoogste aantal ten opzichte van andere kwartalen. Wel is het aantal klachten gemiddeld lager dan dat er in 2016 per kwartaal binnenkwam. De ombudsman blijft dan ook optimistisch dat de gemeente Almere kan blijven leren van klachten om zo haar dienstverlening op een structurele manier te optimaliseren.