Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool inzake Gemeente Almere 3e kwartaal 2017

Voor u ligt de kwartaalrapportage van het derde kwartaal van 2017. De ombudsman heeft dit kwartaal in totaal 35 verzoeken in behandeling gehad. Dit is een aanzienlijke daling ten aanzien van het aantal binnengekomen verzoeken in het tweede kwartaal 2017.

Opvallend is de daling van het aantal binnengekomen verzoeken over de diensten Sociaal Domein en Publiekszaken. Bij laatstgenoemde is het aantal verzoeken zelfs gehalveerd ten aanzien van het vorige kwartaal. Het verdient opmerking dat de ombudsman zeer onder de indruk is over de adequate wijze waarop de klachten over de afdeling Burgerzaken worden opgepakt.
Er is een lichte stijging van het aantal verzoeken bij Stadsbeheer. Het is wel zo dat er dit kwartaal drie verzoeken binnen zijn gekomen over de verrekening in parkeergarages. De ombudsman is hierover in gesprek geweest met de gemeente en dit blijkt al een punt van aandacht te zijn. Dit heeft te maken met de software van de betaalautomaten. Feitelijk is de dienstverlening verbeterd, omdat er nu voor de feitelijke parkeertijd betaald kan worden. Dit kan echter alleen indien er ‘cashless’ betaald wordt terwijl er wel altijd een niet-afgerond bedrag op het scherm verschijnt. Dit verklaart een toename van het aantal klachten. De gemeente is hierover in gesprek met de software designer.