Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool inzake Gemeente Almere 2e kwartaal 2017

Allereerst wil de ombudsman, zonder in herhaling te vallen, kort stil staan bij de stand van zaken betreffende de cultuurverandering waar de gemeente Almere op inzet. De reden daarvoor is dat de ombudsman constateert dat er afgelopen kwartaal weer veel is gedaan om de cultuurverandering binnen de gemeente Almere binnen elke afdeling door te voeren (zie de actualiteiten op pagina 6).

Een cultuurverandering gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar de ombudsman signaleert wel degelijk verandering in praktijk. Dit zie je in de toename van, en de inzet op de afhandeling van bezwaarschriften via de informele aanpak. Ook het aanstellen van een eigen mediator door de gemeente Almere is een ontwikkeling waar de ombudsman erg over te spreken is.