Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jaarrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Belastingen, Amsterdam 2017

“Op het moment dat je je belastingen moet betalen, besef je dat je eigenlijk niet de middelen hebt om het geld uit te geven dat je verdient.” Dit is een citaat van de Franse schrijver Frédéric
Dard (1921 - 2000).

Burgers komen immers alleen met de invorderingstaak van de DBGA in aanraking wanneer er betaald moet worden. De belastinginning komt eigenlijk nooit op een gelegen moment en haast vanzelfsprekend kan dan ook gesteld worden dat dit contact met de dienst door de burger zelden als aangenaam wordt ervaren. De DBGA speelt dan ook een gecompliceerde rol bij de uitvoering van deze voor de gemeente belangrijke financiële taak die immers een primaire bron van inkomsten vormt voor de gemeente.