Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Privacy statement Ombudsman Metropool Amsterdam

Bij de registratie of behandeling van klachten verwerkt de Ombudsman Metropool Amsterdam persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Volgens artikel 4 (1) van deze wet zijn “persoonsgegevens”: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd "een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd”. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, locatie en BSN.

In het Privacy Statement Ombudsman Metropool Amsterdam vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de manier waarop de ombudsman hiermee omgaat.