Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman Amstelveen 2017 Q4

Deze laatste rapportage van 2017 geeft onder andere inzicht in de zaken die in het vierde kwartaal van dit jaar bij de ombudsman zijn binnengekomen en afgehandeld. In iedere kwartaalrapportage worden de ingekomen en afgeronde zaken beschreven, wordt er kort ingegaan op de kwartaalcijfers en de interventies die daaruit volgden, als ook de actualiteiten en de rode draden die de ombudsman heeft gesignaleerd in die periode.