Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 4 2017 Waternet

In het 4e kwartaal 2017 ontving de ombudsman 11 verzoeken. 9 verzoeken hadden betrekking op de afdeling Aansluiting, Verbruik & Inning, 1 op de afdeling Belastingen en 1 op de afdeling Afvalwater.

 

Het aantal klachten schommelt de laatste paar jaar tussen de 6 en 24 verzoeken per kwartaal. Het aantal verzoeken tot onderzoek in 2017 Q4 was laag met 11 verzoeken. In 6 van de 11 verzoeken hadden verzoekers nog niet de voorliggende klachtenprocedure van Waternet doorlopen. In slechts 3 verzoeken was er voor de ombudsman aanleiding om onderzoek te doen. In 1 zaak kon de ombudsman geen onderzoek doen omdat de verzoeker niets meer van zich liet horen.