Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jaarverslag 2017: Amsterdamse ombudsmannen vragen gemeenteraden om ruimte voor maatwerk

Arre Zuurmond, Ombudsman Metropool Amsterdam en plaatsvervangend Ombudsman/Kinderombudsman Anne Martien van der Does hebben de leden van de nieuw gekozen gemeenteraden gevraagd om samen met hen op zoek te gaan naar maatwerkoplossingen voor problemen van burgers.

In hun gezamenlijke jaarverslag Hoera een klacht! Maatwerk in uitvoering hebben zij naar aanleiding van concrete klachten van burgers een aantal wensen opgenomen waarmee de nieuwe gemeenteraden direct aan de slag kunnen.

Volgens beide ombudsmannen hebben er in de afgelopen periode zowel in de systeemwereld van de overheid als in de leefwereld van de burgers zulke fundamentele veranderingen plaatsgevonden dat burgers vaak niet de oplossingen krijgen die zij nodig hebben. De overheid is nog teveel gericht op efficiëntie en rechtmatigheid, terwijl de burger vraagt om effectiviteit en maatschappelijkheid.

De vele bevlogen professionals valt volgens Kinderombudsman Van der Does niets te verwijten. Het ligt eerder aan het samenspel tussen diverse instanties en de verschillende regels waar zij mee moeten werken:  “Ik zie nog te vaak dat teveel goedwillende ambtenaren van teveel verschillende instanties zich met een bepaald gezin bezig houden. Dat bemoeilijkt de samenwerking en de doorzettingsmacht om van de regels af te kunnen wijken.”

De beide ombudsmannen vragen de gemeenteraden om de professionals, die vaak moeten balanceren tussen regels en uitvoering, de ondersteuning te bieden die nodig is om hun werk beter uit te kunnen voeren. “Niet door nieuwe beleidsregels of instructies te maken of de controle te intensiveren maar door hen het vertrouwen en de ruimte te bieden die nodig is om datgene te doen wat het beste is voor hun burgers”, aldus Zuurmond.