Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Ombudsman: extra maatregelen overlast niet merkbaar voor burgers

De extra maatregelen die de gemeente Amsterdam heeft genomen om de overlast in de binnenstad terug te dringen hebben onvoldoende effect gesorteerd voor de bewoners. Dit concludeert gemeentelijke ombudsman Arre Zuurmond in zijn vervolgrapport dat hij op 7 maart over dit onderwerp publiceerde. Volgens Zuurmond moeten er veel fundamentelere keuzes worden gemaakt om de overlast te bestrijden.

De ombudsman is al twee jaar bezig met de overlast van uitgaanspubliek, horecagelegenheden en taxi’s. Zo heeft hij ’s nachts bij binnenstadbewoners thuis gezeten, meegelopen met handhavers en gesprekken gevoerd met bewoners, uitvoerders en de verantwoordelijke bestuurders. In zijn rapport Feesten of Beesten? uit 2016 concludeerde de ombudsman dat er sprake is van indringende, meervoudige en onaanvaardbare overlast voor de bewoners en een onduldbare afwezigheid van de overheid. Dat ligt volgens Zuurmond niet aan de inzet van de handhavers: “Die werken keihard om in ieder geval de ergste excessen te voorkomen. Maar het probleem is te complex en te weerbarstig om door de beschikbare handhavers opgelost te worden.”

Na het rapport nam de gemeente extra maatregelen tegen de overlast. In 2017 onderzocht de ombudsman welke effecten deze maatregelen hebben gehad. In zijn korte film Urban Jungle en zijn vervolgrapport “Feesten of Beesten? deel 2: overlastaanpak moet fundamenteel anders” concludeert de ombudsman echter dat de situatie ondanks alle (bestuurlijke) inspanningen zowel voor bewoners als handhavers niet wezenlijk is verbeterd. Volgens de ombudsman zal het overlastprobleem niet opgelost worden door alleen extra handhavers in te zetten. Er moet slimmer gehandhaafd worden waarbij gebruik moet worden gemaakt van nieuwe technologische mogelijkheden. Ook moeten bevoegdheden  “gebundeld” of uitgebreid en worden waarbij samenwerking moet worden gezocht met landelijke overheidsinstanties.  Daarbij moeten ook politieke keuzes gemaakt worden. “Als ombudsman ga ik uiteraard niet over dergelijke keuzes, noch over het te voeren gemeentelijk beleid, maar ik wil graag met de politiek in gesprek over mijn bevindingen en het herstel van het vertrouwen van de burger in de overheid”, aldus Zuurmond.

Gemeentelijke ombudsman Arre Zuurmond heeft alle Amsterdamse fractievoorzitters persoonlijk uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan over de overlast van de bewoners van de binnenstad.