Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Ombudsman onderzoekt metro overlast

Gemeentelijke ombudsman Arre Zuurmond start vanaf 23 februari een onderzoek naar de overlast die omwonenden ondervinden van de metro op het traject Centraal Station – Weesperplein.

De afgelopen jaren hebben meerdere buurtbewoners geklaagd over de overlast die zij ondervinden van de metro op dit traject. Het kan daarbij gaan om trillingen of geluidsoverlast. Hoewel er al eerder onderzoeken naar de overlast hebben plaatsgevonden door de gemeente en het GVB, heeft men de oorzaak nog niet kunnen achterhalen.

Een aantal bewoners heeft de ombudsman gevraagd om zich over de kwestie te buigen. Hij heeft in de afgelopen maanden een aantal huisbezoeken afgelegd en de metro overlast zelf geconstateerd. “Bij sommige mensen trillen de glazen in de kast wanneer de metro onder hun huis door rijdt”, aldus Zuurmond.

De ombudsman wil zijn onderzoek grondig aanpakken. Hij heeft de bewoners van circa 500 woningen die direct boven- of zeer dichtbij het traject liggen gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Hen is gevraagd om gedurende drie weken tussen 23 februari en 15 maart nauwkeurig bij te houden op welke tijdstippen en in welke mate zij overlast ervaren. Ook wanneer bewoners langs het traject geen overlast ondervinden wil de ombudsman dit graag weten, want ook dat is zinvolle informatie.

De ombudsman heeft bewust voor deze onderzoeksperiode gekozen: “In deze maand vinden er namelijk ook nachtelijke testritten zonder passagiers op reguliere snelheid plaats in deze tunnel. Dat kan interessante informatie opleveren.”

De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting in de eerste helft van mei beschikbaar zijn.

 

Meer informatie
Bewonersbrief metro onderzoek