Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 3 2017 Waternet

In het 3e kwartaal 2017 ontving de ombudsman 20 verzoeken. 10 verzoeken hadden betrekking op de afdeling Aansluiting, Verbruik & Inning, 3 op de afdeling Belastingen, 2 op de afdeling Watersystemen, 2 op de afdeling Drinkwater, 1 op de afdeling Planadvies en Vergunningen, 1 op de afdeling Afvalwater en 1 op de afdeling Klantenservice.

Het aantal klachten schommelt de laatste paar jaar tussen de 8 en 24 verzoeken per kwartaal. In Q3 hadden 5 van de 15 verzoeken, verzoekers nog niet de voorliggende klachtenprocedure van Waternet doorlopen. In 8 van de 20 verzoeken was er voor de ombudsman geen aanleiding om een onderzoek in te stellen. Verzoekers dienden bijvoorbeeld eerst de uitkomst van de klachtenprocedure bij Waternet af te wachten. In 1 van de 8 zaken kon de ombudsman geen onderzoek doen omdat het een beleidskwestie betrof en in een andere zaak heeft de ombudsman het dossier gesloten omdat de verzoeker niets meer van zich liet horen.

De volledige rapportage vindt u hier