Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Resultaten onderzoek bouwproject stadsdeel West

De Ombudsman Metropool Amsterdam heeft eind vorig jaar klachten van een aantal bewoners van de Bellamybuurt in Stadsdeel West ontvangen omdat zij zich niet konden vinden in de procedurele gang van zaken rond de sloop van een pand en de vergunningverlening voor de bouw van een nieuw pand op diezelfde locatie in de Wenslauerstraat.

Zij beklaagden zich onder meer over het verloop van de zienswijzeprocedure, de communicatie van het stadsdeel richting de bewoners en de houding van het stadsdeel tijdens de (sloop)werkzaamheden van het pand.

De desbetreffende bewoners hebben hun ervaringen goed gedocumenteerd en gedeeld met de ombudsman. Naar aanleiding daarvan heeft de ombudsman besloten om onderzoek te verrichten en het stadsdeel nader te bevragen over de gehele gang van zaken. Het onderzoek van de ombudsman heeft zich niet gericht op de inhoud van de bezwaren van de omwonenden, omdat hierover een procedure bij de rechtbank gaande is. Het onderzoek richt zich echter wel op de procedurele aspecten en de feitelijke gang van zaken rondom de sloop van het pand. Uit het dossier van de bewoners en de reactie van het stadsdeel op de vragen van de ombudsman heeft de ombudsman een aantal conclusies getrokken.