Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake de RVE Inkomen

Deze rapportage bevat een overzicht van de verzoeken van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Inkomen in het tweede kwartaal 2017. De RVE Inkomen is onderdeel van Werk, Participatie en Inkomen (WPI). De RVE is onderverdeeld in vijf afdelingen: Armoedebestrijding, Ondersteuning ondernemers, Handhaving, Budget- en inkomensbeheer Bijzondere Doelgroepen en ten slotte Inkomensvoorziening.

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 is het aantal ingekomen verzoeken over de RVE Inkomen in het tweede kwartaal van 2017 gedaald. De ombudsman signaleert daarbij wel een aantal gedragingen van de gemeente die er toe bijdragen dat problemen van burgers groter worden. De ombudsman vindt het juist detaak van de gemeente daar waar zij voor verlichting kunnen zorgen daar dan ook de juist middelen voor inzet.