Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake de RVE Participatie

Deze rapportage bevat een overzicht van de verzoeken van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Participatie. De RVE Participatie is onderdeel van Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Deze RVE is weer onderverdeeld in vier afdelingen: Activering, Intake, Educatie&Inburgering, en Beleid Werk en Inkomen.

Het aantal ingekomen verzoeken is gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal; in het tweede kwartaal van 2017 ontving de ombudsman 3 verzoeken, in dit kwartaal zijn geen verzoeken binnen gekomen. Net als bij de RVE Werk en bij de RVE Inkomen is bij de RVE Participatie een daling van het aantal ingekomenverzoeken te zien. Dit is een goede trend.