Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Amstelveen Q3 2017

Deze rapportage geeft onder andere inzicht in de zaken met betrekking tot de gemeente Amstelveen die in het derde kwartaal van 2017 bij de ombudsman zijn binnengekomen en afgehandeld.

In iedere kwartaalrapportage worden de ingekomen en afgeronde zaken beschreven, wordt er kort ingegaan op de kwartaalcijfers en de interventies die daaruit volgden, als ook de actualiteiten en de rode draden die de ombudsman heeft gesignaleerd in deze periode.  

Het doel van de rapportage is om alle betrokkenen (burger, bestuur en ambtenaar) inzicht te geven in de werkzaamheden van de ombudsman en zijn constateringen.

Na een korte bespreking van de kwartaalcijfers wordt in deze rapportage inzichtelijk gemaakt welke acties de ombudsman ondernam naar aanleiding van binnengekomen zaken, als ook welke rode draden hij heeft gesignaleerd.