Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Stadsdeel Zuidoost, gemeente Amsterdam Q1 + Q2 2017

Elk kwartaal presenteert de ombudsman een rapportage van alle stadsdelen (individueel). Vanwege omstandigheden is besloten om de rapportages van het eerste en tweede kwartaal samen te voegen. De rapportage bevat nu dus gegevens / cijfers die betrekking hebben op het afgelopen half jaar. Het doel van de rapportages is om alle betrokkenen (burger, bestuur en ambtenaar) inzicht te geven in de werkzaamheden van de ombudsman en zijn constateringen.

De ombudsman heeft de afgelopen twee kwartalen bij elkaar genomen 19 maal een verzoek om onderzoek ontvangen van een burger. Vorig jaar in dezelfde peridode was dat aantal 14. Er is dus sprake van een kleine stijging van het aantal ingekomen verzoeken ten aanzien van het handelen van Stadsdeel Zuidoost.

De volledige rapportage vindt u hier