Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam Q1 + Q2 2017

De ombudsman schrijft elk kwartaal een rapportage met als doel burgers en ambtenaren te informeren over de bij de ombudsman ingekomen verzoeken. Er wordt een overzicht gegeven van de aantallen verzoeken, de signalen, actualiteiten en rode draden. De rapportage bevat daarnaast geanonimiseerde samenvattingen van de ingekomen verzoeken.

Het doel van de rapportage is om te leren van klachten en om structureel terugkerende klachten tijdig te signaleren. Het doel is ook om inzicht te geven in de werkzaamheden van de ombudsman. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de eerste twee kwartalen van Stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam.

 

De volledige rapportage vindt u hier