Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam Q1 + Q2 2017

Elk kwartaal presenteert de ombudsman een rapportage van alle stadsdelen (individueel). Vanwege omstandigheden is besloten om de rapportages van het eerste en tweede kwartaal samen te voegen. De rapportage bevat nu dus gegevens / cijfers die betrekking hebben op het afgelopen half jaar. Het doel van de rapportages is om alle betrokkenen (burger, bestuur en ambtenaar) inzicht te geven in de werkzaamheden van de ombudsman en zijn constateringen.

De ombudsman heeft in het eerste half jaar van 2017 in totaal 28 klachten over het handelen van Stadsdeel Nieuw West ontvangen. In het eerste kwartaal waren het er 15 en in het tweede kwartaal ontving de ombudsman er 13. Vorig jaar stond het aantal klachten halverwege het jaar nog op 14 klachten. Er is dus op dit moment sprake van een verdubbeling van het aantal ingekomen klachten over Nieuw West. In vergelijking met de andere stadsdelen blijft het aantal echter niet bijzonder hoog. De verwachting is dat het aantal klachten nagenoeg gelijk zal zijn aan het bereikte aantal in 2015.

 

De volledige kwartaalrapportage vindt u hier