Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Begroting 2018

In de bijgevoegde PDF vindt u de begroting voor 2018, tevens eerste begrotingswijziging 2017. Belangrijkste onderwerpen die doorwerken in de begroting zijn de verhuizing naar een nieuw pand, de capaciteit van de Kinderombudsman en de aansluiting van de gemeente Amstelveen.