Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Maatregelen voor onderdoorgang Rijksmuseum

Het Parool berichtte op 27 juni jl. “Acht bonnen voor brommen onder Rijks”. Pedro Lobaton had als  scooterrijder in twee weken tijd voor 832 euro aan boetes verzameld. Dat is veel geld. Niet alleen had het slachtoffer de vele berichten over de passage onder het Rijksmuseum gemist, maar ook de borden vóór de onderdoorgang.

Formeel voldoet de bebording. Er staat duidelijk aangegeven dat het voetgangersgebied is, maar fietsers zijn welkom. Dat geldt dus niet voor scooters en snorfietsen. De Ombudsman Metropool Amsterdam kreeg hier al eerder klachten over en is samen met de Nationale ombudsman (het Openbaar Ministerie valt onder de Nationale ombudsman) in gesprek gegaan. Er is een aantal afspraken gemaakt. Dit betreft de bebording enerzijds, en de beboeting anderzijds.

Bebording
Ondanks het feit dat de bebording formeel voldoet, is het voor mensen niet duidelijk. Het verkeerspunt is zo druk, dat veel mensen daaraan al hun aandacht moeten geven. Dan is een bord gauw gemist. Daarom heeft het stadsdeel Zuid recent enkele aanvullende maatregelen getroffen. De zichtbaarheid van de borden is vergroot, en aan de stadszijde is een extra bord geplaatst. Ook is de tekst op de borden aangepast, waardoor de leesbaarheid is vergroot. Dit helpt op zich wel, maar daar heeft Pedro helaas niets meer aan.

Beboeting
Probleem voor Pedro (en anderen met hem) is nog wel de frequentie waarmee boetes voor steeds dezelfde overtreding op de deurmat vallen. Dat tempo is zo hoog dat het onmogelijk is om tussentijds je rijgedrag aan te passen. In het overleg tussen de ombudsmannen, gemeente en het Openbaar Ministerie is in het voorjaar 2017 de afspraak gemaakt dat als binnen een korte tijd veel bonnen worden ontvangen voor dezelfde overtreding,  het OM kan overgaan tot  matiging  tot maximaal vier boetes. Voorwaarde hierbij is wel dat de betrokkene binnen de daarvoor gestelde termijn beroep heeft aangetekend bij de Officier van Justitie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De scooterrijder van Het Parool-artikel had onder deze afspraak kunnen vallen. Hij had dan beroep moeten indienen bij  de  CVOM. Inmiddels heeft hij contact opgenomen met de Ombudsman Metropool Amsterdam die hem daarbij zal helpen.

Acht boetes betalen kan een groot financieel probleem zijn, maar vier boetes ook. Dan is naar de kantonrechter gaan misschien toch een optie. Hieraan is helaas wel de voorwaarde verbonden dat de vier  bonnen eerst betaald worden.

In het najaar zullen de ombudsmannen een ronde tafelgesprek organiseren met de gemeente Amsterdam en het OM om het effect van de genomen maatregelen te bespreken.