Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Rapport overlast binnenstad aangeboden aan gemeenteraad  Nieuws & Publicaties

Rapport overlast binnenstad aangeboden aan gemeenteraad

Ombudsman Arre Zuurmond heeft op woensdag16 november 2016 zijn rapport over overlast in de binnenstad aangeboden aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Hij ontvangt regelmatig klachten van bewoners van de binnenstad die overlast ondervinden van cafés, bars, taxi’s, uitgaanspubliek en een groeiend aantal evenementen en toeristen. Cijfers van de Rekenkamer Amsterdam en bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek bevestigen dit beeld.

De ombudsman en zijn medewerkers hebben naar aanleiding van deze signalen meerdere keren ‘s nachts geschouwd in Stadsdeel Centrum. Ook hebben zij meegelopen met de handhavers en gesprekken gevoerd met bewoners, medewerkers en managers van de gemeente en stadsdelen en de politie. Veel bewoners geven aan dat zij uiteindelijk geen overlastmeldingen meer doen omdat dit toch geen verbetering van de situatie oplevert. Maar ook handhavers van de gemeente en de politie kunnen zich machteloos voelen, als zij, ondanks dat zij zich voor meer dan honderd procent inzetten, geen verbetering in de situatie kunnen brengen.

Naar aanleiding van de situatie die hij aantrof tijdens een recent nachtelijk bezoek aan de binnenstad, richtte de ombudsman onlangs een brandbrief aan de voorzitters van alle fracties. In het rapport dat hij vandaag uitbracht wordt het ruw geschetste beeld uit de brandbrief nader onderbouwd aan de hand van onderzochte klachten, afgelegde  bezoeken aan burgers en (nachtelijke) schouwen.

Lees hier het volledige rapport "Feesten of Beesten?"