Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Rapport van bevindingen bij de vergunningverlening rond hotel Toren

De Gemeentelijke Ombudsman is bij de vergunningverlening rond hotel Toren betrokken geraakt doordat de buren van het hotel het oordeel van de ombudsman vroegen over de manier waarop vanaf 1998 steeds verschillende vergunningen werden verleend voor de uitbreiding van het hotel met een nieuwe verdieping. Deze vergunningen zijn herhaaldelijk door de rechter vernietigd en werden vervolgens in gewijzigde vorm opnieuw verleend. 

De gemeente en het stadsdeel als vergunningverleners, hotel Toren als aanvrager en de buren en de ‘Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad’ hebben hierover ruim 17 jaar geprocedeerd. De ombudsman heeft een rapport van bevindingen opgesteld. Daarbij heeft de ombudsman zich terughoudend opgesteld, omdat vele van de door de buren gestelde vragen ook reeds in procedures bij de rechtbank en de Raad van State aan de orde waren geweest. Daarnaast vormde deze kwestie voor de ombudsman aanleiding om een bemiddelingstraject te starten. Dit heeft geleid tot afspraken over een alternatief bouwplan waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden en waarin rekening wordt gehouden met de monumentale waarde van het hotel, met een tegemoetkoming aan de buren in verband met de in de loop der jaren gemaakte proceskosten.

Intussen is duidelijk geworden dat de Raad van State de gewenste uitbreiding toestaat. Het bouwplan is aangepast aan het door partijen overeengekomen alternatief. Hiermee is een eind gekomen aan een decennialange juridische strijd.