Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Notitie Gemeentelijke Ombudsman inzake oriëntatie op kwijtschelding

Het college heeft de wens om kwijtscheldingsverzoeken meer in het kader van het armoedebeleid te willen beoordelen. In deze brief aan wethouders Kock (Financiën), Choho (Dienstverlening) en Vliegenthart (Werk, Participatie en Inkomen), geeft de Gemeentelijke Ombudsman Arre Zuurmond, aan de hand van twee casus zijn visie en ideëen weer.