Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

De klager heeft niet altijd gelijk

Ramon*) maakt en verkoopt al jarenlang sieraden op straat. Ieder jaar krijgt hij van het stadsdeel een ontheffing om dit op beperkte schaal te mogen doen. Op een dag vraagt een politieagent hem om zijn papieren en neemt zijn vergunning in. Ramon begrijpt er niets van. Als hij zijn sieraden niet meer mag verkopen verliest hij zijn broodwinning!

Zijn advocaat stuurt een pittige brief aan het stadsdeel waarin wordt verzocht de vergunning terug te geven en een schadevergoeding wegens inkomstenderving wordt geëist. Pas na drie maanden krijgt Ramon zijn vergunning terug met de mededeling dat hij te dicht bij de markt stond en meer dan 25 sieraden had uitgestald. Dat mag niet volgens de ontheffing. De advocaat stuurt opnieuw een brief. Ramon ontkent dat hij te dicht bij de markt stond en hij voelt zich als kunstenaar teveel  beperkt als hij maar 25 stukken mag tonen. Hoewel de advocaat opnieuw een schadevergoeding eist blijft het stil. Pas na herhaald aandringen meldt het stadsdeel dat zijn brief bij de verkeerde afdeling was terechtgekomen en dat deze snel zal worden opgepakt. Als er vervolgens niets gebeurt vraagt de advocaat mij om hulp. Ik vraag het stadsdeel om de advocaat alsnog te beantwoorden en het stadsdeel biedt excuses aan. Maar inhoudelijk krijgt de zaak een onverwacht staartje. Uit het proces verbaal en de foto die het stadsdeel meestuurt blijkt dat Ramon inderdaad te veel had uitgestald en te dicht bij de markt stond. Ook kende Ramon de voorwaarden. Het stadsdeel mocht zijn vergunning dus innemen en een schadevergoeding is dan ook niet aan de orde. Ik begrijp dat het stadsdeel door deze voorwaarden aan een ontheffing te verbinden onderscheid wil maken tussen kleinschalige straatkunstenaars en de gewone markthandel. De voorwaarden die aan een ontheffing zijn verbonden behoren tot het gemeentelijk beleid. Als ombudsman mag ik daar niets over zeggen.

 

Deze column verscheen in juni 2016 in MUG Magazine 

*) De naam Ramon is gefingeerd