Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Resultaten onderzoek naar problemen van internationals

Op verzoek van het Expatcenter Amsterdam heeft de Gemeentelijke Ombudsman meegewerkt aan een onderzoek naar de knelpunten waar internationals tegenaan lopen wanneer zij zich in Amsterdam vestigen.

Amsterdam telt ongeveer 69.000 internationals. Het gaat daarbij al lang niet meer om uitsluitend hoogopgeleide expats met een hoog inkomen. Een groeiende groep nieuwe internationals ontvangt een middeninkomen, is jonger en werkt vaak in creatieve ondernemingen of startups. Zij blijven ook vaker voor onbepaalde tijd in Nederland. Naast werknemers en zelfstandigen worden ook de internationale studenten tot deze groep gerekend.

 

Internationals lopen vanwege hun speciale status vaak tegen knelpunten aan op het gebied van regelgeving of beleid. Door deze in kaart te brengen wil het Expatcenter het vestigingsklimaat in Amsterdam verbeteren. De Gemeentelijke Ombudsman inventariseerde welke klachten er door internationals bij de gemeente werden ingediend, riep hen op om via een online vragenlijst op zijn site hun ervaringen met hem te delen en interviewde een aantal van hen. Zijn bevindingen en de daaruit volgende aanbevelingen ter verbetering van de dienstverlening, zijn terug te vinden  in “Verhuisd naar Amsterdam, wat nu? Een verkenning van problemen van internationals in Amsterdam”.

 

Klik hier om het onderzoek te downloaden